Provádíme vstupní, výstupní a mezioperační kontrolu kvality výrobků našich zákazníků se zaměřením na automobilový průmysl.

Naše zaměření

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Politika kvality společnosti

Politika kvality je základním dokumentem v oblasti systému managementu kvality společnosti. Politika kvality vychází z poslání a hodnot společnosti.

ALLWorks bude trvale poskytovat výrobky a služby, které splňují nebo převyšují požadavky a očekávání zákazníků.

Chceme neustále zlepšovat postupy prováděných kontrol tak, abychom zajistili konkurenceschopnost našich společnosti.
Hodláme aktivně usilovat o zvyšování kvality prostřednictvím takových postupů, které umožní každému zaměstnanci, aby svou práci vykonával za všech okolností správně.

Vedení společnosti na sebe bere odpovědnost:

přezkoumávat výkon týmu vedení společnosti, přezkoumávat skutečný stav politiky kvality, stanovit a vyhodnocovat plnění schválených cílů kvality, provádět všechny své činnosti v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a jinými legislativními či technickými předpisy, vyhodnocovat efektivitu hlavních procesů ve společnosti a zavádět opatření pro neustálé zlepšování, zvýšit zainteresovanost zaměstnanců společnosti na plnění úkolů společnosti, určovat a poskytovat potřebné lidské a finanční zdroje pro zajištění funkce a rozvoje systému managementu kvality, plnění cílů kvality a jiných smluvních závazků společnosti, zavádět co nejrychleji a co nejefektivněji nápravná opatření, neustále zlepšovat image společnosti, podmínky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pro zaměstnance, zajistit řádnou ochranu životního prostředí.